economie

…in afstemming komen met jezelf om een verenigde wereld te projecteren/creëren.

Wat ik zeer interessant vind aan de huidige ontwikkelingen rondom het C-virus is dat er zoveel individuele meningen zijn. Zeer uiteenlopende meningen. We zijn alles behalve eenduidig. Wat weer weerspiegelt in de chaos die zich in de fysieke wereld afspeelt. Daarmee krijgt een ieder van ons de kans individueel te kijken naar alle chaos die …

economie mens

Bewust zijn van waar wij onszelf en onze kinderen aan blootstellen

omdat wat wij zien onze perceptie van de werkelijkheid zal kleuren en daarmee onze toekomst zal creëren. Kun je je nog herinneren dat je ooit iets hebt gezien, waarvan je hoopte dat je het nooit had gezien? Iets dat jouw geest zo ‘besmet’ heeft dat het je keuzes beïnvloedde? Maar ook andersom, dat je voorbeelden …

De cyclus van armoede en hebzucht doorbreken

De aarde is overvloedig. Voorziet in onderhoud voor alle levende wezens… Maar zodra hebzucht het roer overneemt, zal ook armoede geboren worden. Of andersom… als hebzucht oplost, kan ook armoede oplossen. Een mooi idee zou zijn om op gemeenteniveau de groenvoorziening deels eetbaar in te richten.. Heb jij nog een mooi idee om de cyclus …